Pantomogram zębów to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która odgrywa kluczową rolę w planowaniu leczenia stomatologicznego, identyfikacji problemów ortodontycznych oraz diagnozie stanów patologicznych, takich jak choroby dziąseł, zębów czy kości szczękowej. Dzięki nowoczesnej technologii pantomograficznej możliwe jest wykonanie kompleksowego zdjęcia w krótkim czasie, co przekłada się na szybką i efektywną diagnozę, będącą punktem wyjścia do dalszego leczenia.

Co to jest pantogram zębów i w jaki sposób się go wykonuje?

Pantogram zębów, znany także jako zdjęcie pantomograficzne, jest specjalistycznym rodzajem zdjęcia RTG używanym w stomatologii do kompleksowej oceny stanu uzębienia. Zdjęcie to obejmuje nie tylko zęby, ale również kości szczęki, żuchwę, stawy skroniowo-żuchwowe oraz zatoki szczękowe. Dzięki zastosowaniu panoramicznego ujęcia i specjalnej techniki radiograficznej pantogram pozwala na uzyskanie jednego płaskiego obrazu całej struktury jamy ustnej, co jest niezmiernie pomocne w diagnozowaniu różnych problemów stomatologicznych, planowaniu leczenia ortodontycznego oraz ocenie ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta.

Wykonanie pantogramu wymaga od pacjenta kilku prostych, ale kluczowych przygotowań. Przede wszystkim, pacjent musi założyć ołowiany fartuch, który ma za zadanie chronić ciało przed promieniowaniem rentgenowskim. Należy również usunąć wszelkie metalowe przedmioty z okolicy głowy i szyi, takie jak biżuteria czy okulary, aby uniknąć zakłóceń w jakości obrazu. Podczas samego badania, pacjent stoi nieruchomo, trzymając w ustach specjalny uchwyt, który pomaga ustabilizować głowę.

W jakim celu wykonuje się pantogram?

Pantomogram, czyli panoramiczne zdjęcie RTG zębów, jest niezbędnym narzędziem diagnostycznym w nowoczesnej stomatologii. Pozwala na uzyskanie kompleksowego obrazu stanu uzębienia, kości szczęki oraz przyległych tkanek miękkich. Oto główne cele wykonywania tego badania, zalecane przez dentystę:

●       Diagnostyka i planowanie leczenia: Pantomogram jest kluczowy w diagnostyce próchnicy, zapaleń przyzębia oraz innych schorzeń jamy ustnej. Zdjęcie pozwala na ocenę stanu zębów, w tym tych niewidocznych gołym okiem, co jest szczególnie ważne przed skomplikowanymi zabiegami, takimi jak leczenie kanałowe, ortodontyczne czy protetyczne.

●       Kontrola postępów i efektów leczenia: Regularne wykonywanie pantomogramu umożliwia monitorowanie efektów przeprowadzonych zabiegów, w tym jakości wypełnień oraz stanu zębów po leczeniu ortodontycznym. Dzięki temu można szybko zareagować, jeśli pojawiają się komplikacje.

Pantomogram jest także niezastąpiony w przypadkach podejrzenia poważniejszych problemów, takich jak torbiele, nowotwory czy urazy szczęki. Dzięki szerokiemu zakresowi informacji, jakie dostarcza, pozwala na wczesne wykrycie wielu chorób, co znacząco zwiększa efektywność leczenia.

Jakie są przeciwskazania do badania pantogramu zębów?

Istnieją określone przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do procedury.

Głównym przeciwwskazaniem jest ciąża. Ze względu na fakt, że pantomogram wiąże się z ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie, kobiety ciężarne zazwyczaj są z niego wyłączane, chyba że sytuacja kliniczna zdecydowanie tego wymaga. Promieniowanie, choć stosowane w minimalnych, bezpiecznych dawkach, może wpłynąć negatywnie na rozwijający się płód, zwiększając ryzyko wad wrodzonych lub innych problemów zdrowotnych.

Innym ważnym przeciwwskazaniem jest podejrzenie ciąży. Kobiety, które przypuszczają, że mogą być w ciąży, powinny powiadomić o tym lekarza przed wykonaniem zdjęcia, aby można było ocenić ryzyko i zdecydować o możliwości przeprowadzenia badania.