Pantomogram to specjalistyczne badanie obrazowe,  które odgrywa kluczową rolę w diagnostyce stomatologicznej. Ten zaawansowany rodzaj radiografii dostarcza trójwymiarowe obrazy struktury twarzoczaszki, w tym zębów, żuchwy, szczęki oraz okolicznych tkanek. Pantomogram jest niezastąpionym narzędziem w planowaniu leczenia stomatologicznego, pozwalając na dokładną analizę i diagnozę wielu problemów związanych z układem stomatologicznym. Ze względu na szkodliwe promieniowanie, zdjęcia panoramicznego nie powinno się robić zbyt często i tylko w przypadku zalecenia lekarza. Czym jest pantomogram i kiedy zaleca się jego wykonanie?

Na czym polega pantomogram?

Pantomogram to skomplikowana technika radiologiczna, która umożliwia uzyskanie szczegółowych obrazów struktury twarzoczaszki. W przeciwieństwie do tradycyjnych zdjęć rentgenowskich, które dostarczają obrazy dwuwymiarowe, pantomogram generuje trójwymiarowy obraz obszaru od ucha do ucha. Ten rodzaj obrazowania jest kluczowy, ponieważ pozwala na dokładną analizę zębów, stawów skroniowo-żuchwowych, zatok nosowych, oraz innych struktur anatomicznych w obrębie jamy ustnej i twarzy.

Samo badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, choć przed wejściem do aparatu rentgenowskiego, pacjent będzie poproszony o zdjęcie wszelkich ozdób, takich jak bransoletki, kolczyki, pierścionki. W trakcie diagnostyki pacjent proszony jest o umieszczenie głowy w specjalnym aparacie, który krąży wokół jego głowy. W ciągu kilku sekund aparat wykonuje serię zdjęć rentgenowskich, a oprogramowanie komputerowe przetwarza je w trójwymiarowy obraz. Pacjent nie musi niczego połykać ani nosić specjalnych cążków w ustach, co odróżnia pantomogram od innych badań obrazowych stosowanych w stomatologii.

Kiedy wykonuje się pantomogram?

Pantomogram stanowi dla stomatologa cenne narzędzie diagnostyczne, które pozwala ustalić nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, co jest bardzo przydatne w podjęciu odpowiedniego leczenia. W stomatologii pantomogram zalecany jest między innymi w celu:

  • kompleksowej diagnostyki zębów i stanu jamy ustnej: pantomogram pozwala na dokładną ocenę całego uzębienia, stawów żuchwy i korzeni zębowych;
  • diagnostyki chorób przyzębia: w przypadku podejrzenia schorzeń przyzębia, takich jak zapalenie przyzębia, pantomogram pozwala na ocenę stopnia zaawansowania choroby i jej wpływu na kości podporowe zębów;
  • diagnozy anomalii rozwojowych, takich jak dysplazja obojczykowo-czaszkowa czy cherubizm;
  • badania stawów skroniowo-żuchwowych: zdjęcie panoramiczne pozwala na dokładną analizę struktury i położenia stawów;
  • dokładnego planowania leczenia przed implantacją lub operacją chirurgiczną, np. ekstrakcją ósemek;
  • diagnostyki schorzeń i urazów jamy ustnej: pantomogram może być wykorzystany do wykrycia i oceny złamań, urazów lub guzów w obrębie jamy ustnej.

Pantomogram jest niezastąpionym narzędziem w dziedzinie stomatologii. Dzięki tej zaawansowanej technologii możliwe jest dokładne i precyzyjne diagnozowanie wielu problemów stomatologicznych oraz zaplanowanie skutecznego leczenia.